Risicovolle handelingen

De wet BIG, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, is in 1993 ingevoerd en schrijft voor dat je als medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn om voorgeschreven verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Dit zijn de zogenaamde voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die door bepaalde beroepsgroepen mogen worden uitgevoerd. Zij zijn door hun beroepsopleiding bevoegd. Dichterbij heeft naast de voorbehouden handelingen nog andere handelingen aangemerkt als risicovol. Deze handelingen kunnen, als ze zonder deskundigheid worden uitgevoerd, een vergroot risico voor de cliënt betekenen. Dit zijn de niet voorbehouden handelingen. De voorbehouden en niet voorbehouden handelingen worden bij Dichterbij omschreven als risicovolle handelingen.

Doel
Je bent in staat om risicovolle voorbehouden en niet voorbehouden handelingen vakkundig uit te voeren.

Doelgroep
Medewerkers met een diploma in de gezondheidszorg en medewerkers zonder een wettelijk erkende beroepsopleiding in de gezondheidszorg. De wet BIG geeft hen daarbij de bevoegdheid in opdracht de betreffende handeling te verrichten. Afspraken rondom scholing binnen Dichterbij zijn te vinden op intranet bij de beleidsnotitie "Scholing en uitvoering van risicovolle en voorbehouden handelingen".

Inhoud
Het betreft training op gebied van:

 • risicovolle voorbehouden handelingen (rvh);
 • risicovolle niet voorbehouden handelingen (rnvh);
 • de wet BOPZ (bopz);
 • overige onderwerpen (overig).

De handelingen zijn omschreven in de eindtermen van de deelkwalificaties uit de Kwalificatiestructuur van de opleiding Verzorging en Verpleging. Bij de training wordt rekening gehouden met je voorkennis en de handelingen die je in de praktijk uitvoert. De theorie is afgestemd op de kennis die je nodig hebt om de handeling deskundig uit te voeren. De theorie is beschreven in een reader, die in de les wordt uitgereikt. De vaardigheid wordt aangeleerd in de oefensituatie. Bij de vaardigheidsoefening wordt ook aandacht besteed aan houdingsaspecten.

Duur
De onderwerpen staan beschreven in het leerportaal. De training over een onderwerp bestaat uit twee bijeenkomsten, met een tussentijd van minimaal een week. Aan de hand van de onderwerpen en de vooropleiding van de medewerkers wordt bepaald wat de tijdsduur zal zijn. Per onderwerp is aangegeven hoe lang een training duurt. De training wordt  overdag gegeven.

Lessen van twee keer twee uur:

 • katheterisatie van de blaas;
 • medicijnen toedienen, digitaal en praktijk
 • injecteren met de insulinepen en bloedglucose bepalen (diabetes);
 • sondevoeding toedienen;

 

Kosten € 66,00 per persoon.


Lessen van twee keer anderhalf uur:

 • injecteren; subcutaan / intramusculair
 • zuurstof aansluiten en toedienen;
 • darmspoelen via stoma;
 • darmspoelen anaal 
 • suprapubische verblijfskatheter verwisselen / verzorgen;
 • (hoog) klysma toedienen;
 • ontlasting manueel verwijderen;
 • schoorsteentje (rectumcanule) inbrengen;
 • tracheacanule en tracheastoma verzorgen (dus niet vervangen);
 • blaasspoelen (urotainer) bij cliënten met een verblijfskatheter;
 • verwisselen maagsondes (mickey button/kangaroo);
 • stoma verzorgen ; urine of darm;
 • inbrengen en verwijderen van maagsonde via neus.

Kosten € 80,00 per persoon.


Lessen van twee keer één uur:

 • uitzuigen van slijm in mond/keelholte (dus niet de keel) ;
 • uitzuigen van slijm in de keelholte en trachea;
 • instructie gebruik van EpiPen ; 1x half uur;
 • Anaal tampon inbrengen en verwijderen.

Kosten € 33,00 per persoon.


Lessen een keer twee uur:

 • afzonderen en fixeren (zie scholing M&M);
 • instructie omgaan met epilepsie;
 • instructie borstonderzoek.

Kosten € 33,00 per persoon.


Lessen een keer tweeënhalfuur of drie uur :

 • herhaalscholing omgaan met diabetes.

Kosten € 42,00 per persoon.

Lessen een keer een half uur :

 • instructie gebruik van epipen


Kosten praktijktoets
De praktijktoets kost € 50,00 per persoon. De prijzen zijn inclusief reistijd en reiskosten.

Overige
De theorietoets wordt in de training afgenomen. Tijdens de training wordt de vaardigheid geoefend. De praktijktoets wordt op de werkvloer afgenomen. In overleg wordt geregeld of dit gedaan wordt door de scholingsfunctionaris BIG of een opgeleide Praktijktoetser BIG. Wanneer beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, ontvang je een bekwaamheidsverklaring. Door onze flexibele organisatiestructuur leveren wij maatwerk. De scholing wordt afgestemd op je speciale wensen.

Afspraken rondom scholing binnen Dichterbij zijn te vinden op intranet bij de beleidsnotitie "Scholing en uitvoering van risicovolle en voorbehouden handelingen".
Dit stroomdiagram geeft aan of jij een (herhalings) scholing "Risicovolle handelingen" moet volgen.

Voor het stroomdiagram klik hier


Aanmelden

Aanmelden via het Persoonlijk Leerportaal
Verdere informatie: servicepuntlerenenontwikkelen@dichterbij.nl