>

Cliënten van STEVIG

Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen en leven midden in de maatschappij. Ze nemen deel aan de samenleving, gaan naar hun werk, genieten van hun vrijetijd en hebben thuis hun dagelijkse beslommeringen. Het klinkt gewoon en alledaags en zo is dat in de meeste gevallen ook. Maar er zijn ook mensen met een lichte verstandelijke beperking bij wie hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren ernstig ontregeld is geraakt. Ze zijn vastgelopen als gevolg van problemen die samenhangen met gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen of beide. In hun jeugd hadden sommige leerproblemen en genoten bijzonder onderwijs (MLK). Ze willen een normaal leven leiden, maar slagen daar niet in. Ze ervaren onmacht, frustratie en woede. Ze zijn de grip op hun leven verloren. Ze hebben niet zozeer geleerd te leven, als wel te overleven. Velen vertonen daardoor onbegrepen, risicovol gedrag. Sommigen plegen strafbare feiten.

In Nederland is er geestelijke gezondheidszorg voor alle mensen met psychische problemen. Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking vanaf 16 jaar die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek zijn er vijf speciale behandelcentra. Ze liggen verspreid over Nederland. Eén daarvan is het behandelcentrum van Dichterbij: STEVIG in Oostrum, met als verzorgingsgebied Noord-Brabant en Limburg.

Het behandelcentrum van STEVIG is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek en behandeling. Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen er terecht voor verschillende behandelmogelijkheden: ambulante, dag- en klinisch behandeling, kort of langdurend, in een open of gesloten setting. Het behandelcentrum is in 2011 uitgebreid met een forensische kliniek. Hier vindt in een overzichtelijke, gesloten setting de behandeling plaats van 24 cliënten.